2024 Bungalov Fırsatları
Gizlilik Sözleşmesi :

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

www.karadenizdetatil.com (Sözleşme içerisinde “Karadenizdetatil” olarak anılacaktır.) kullanıcı ve üye bilgilerinin gizliliği ve güvenliği için tüm tedbirleri alarak önemle çalışmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, Karadenizdetatilnde yaptığınız işlemlerde, alışverişte ve üyelik aşamasında verdiğiniz kişisel bilgilerinizin, güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikalarını ve uygulamalarını açıklamaktadır.

Karadenizdetatil sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, Kullanıcıların hangi haklara sahip olduğu iş bu Gizlilik Politikasında belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığı ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız lütfen Karadenizdetatil sitesini kullanmayınız.

Karadenizdetatil gizlilik politikasına ilişkin kişisel verilerin işlenmesine dair kanuna (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf) sonuna kadar riayet etmekte ve bu kanunun 4. maddesinde yer alan genel ilkelere göre hareket etmektedir. Bu ilkeler şunlardır;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.

Bilgilerin Kullanımı ve Güvenliği

Kullanıcı/Üye’ye ait kişisel bilgiler kullanıcıyı tanımlamaya yönelik (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adresi vb.) her türlü veriyi içermektedir. Kullanıcının sağlamış olduğu veya yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Karadenizdetatil ve birlikte çalıştığı kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Ayrıca site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgileriniz, servis sağlayıcı ve ona bağlı şirketlerin, ortak ve acentaların sağlamış olduğu diğer ürünler veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ya da mevcut ürünlerimiz ile hizmetlerimizin satışı ve kampanya duyurularımızı iletmek amacıyla kullanılabilir.

Karadenizdetatil, kişisel bilgilere dair güvenlik politikalarına bağlı kalmayı ve bu bilgileri mevzuatın öngördüğü kurallara uygun olarak, uygun olan en güvenli şekilde ve hukuki sorumlulukların gerektirdiği süreyle, ilgili mercilerin düzenlediği mevzuata uygun koşullarda saklamayı taahhüt etmektedir. Bu özene rağmen Karadenizdetatil sitesine ve sitenin barındığı sisteme yapılan saldırılar neticesinde gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Karadenizdetatil sitesinin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İşlemler esnasında kullanılan kredi kartı bilgileriniz ise siteden bağımsız olarak şu anda mevcut en güvenli kredi kartı ödeme sistemi olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde istisnasız herkesin erişimine kapalıdır.

Çerezler

Karadenizdetatil, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza (browser) yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar size daha kaliteli hizmeti sağlamak, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha etkili bir biçimde sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerez kullanımı işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde uygulanır. Tarayıcıların pek çoğu çerez dosyalarını kullanıcıların kabul edeceği biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar bu dosyaların gelmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Diğer Sitelerden Gömülen İçerik ve Link Paylaşımı

Karadenizdetatil üçüncü kişilere ait web sitelere, portallara, forumlara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. Karadenizdetatil, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Karadenizdetatil sitesinde farklı şekillerde olmak kaydıyla, bilgi vermek veya reklam amacıyla diğer web sitelerinden bağlantı (link) verilebilir. Bağlantı verilen linklerin içerikleri, ilgili sitelerin sorumluluğundadır. Buradan doğabilecek yükümlülüklerden Karadenizdetatil sitesi sorumlu tutulamaz. Karadenizdetatil, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER’in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Bu sitede gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) bulunabilir.  Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilirler. 

Verinizi Kimlerle Paylaşıyoruz

İşbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi biri, Karadenizdetatil’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere verilmez. Ancak resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi durumunda ve tebliğ edilen yasal işlemlere uyma zorunluluğu gereğince ilgili bilgiler resmi makamlara açıklanabilecektir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken verilerin sürelerinin dolması, varsa yargı sürecinin bitmesi ya da farklı zorunluluklar ortadan kalktığında veriler tarafımızca veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Neler

Bu sitede hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.